Konsultacja logopedyczna dziecka

Konsultacja skierowana do rodziców, których niepokoi mowa ich dziecka.

Podczas swobodnej zabawy badana jest sprawność narządów artykulacyjnych oraz poziom rozwoju mowy dziecka. W razie potrzeby zaproponowane zostaną dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja jest krótkoterminową formą pomocy nakierowaną na to co się dzieje tu i teraz.

Może okazać się skuteczna w przypadku nagłych zmian, problemów z zachowaniem i okazywaniem emocji, agresją, adaptacją w żłobku, przedszkolu czy szkole. Wsparcie psychologa jest również istotne w sytuacjach kryzysowych takich jak: choroba w rodzinie czy rozstanie rodziców

Spotkanie skierowane jest również do rodziców borykających się z niepokojem dotyczącym funkcjonowania ich dziecka w różnych obszarach życia. Jest to szansa spojrzenia na występującą trudność z innej perspektywy, rozwianie wątpliwości rodzicielskich i wychowawczych, poznanie odpowiedzi na pytania dotyczące ich dziecka i co najważniejsze – uzyskanie tak potrzebnego wsparcia

Terapia logopedyczna dziecka

Terapia prowadzona jest na podstawie indywidualnie opracowanego planu terapii przystosowanego do możliwości i potrzeb dziecka

Regularne spotkania trwające 55 minut; 50 minut zajęć terapeutycznych z Dzieckiem, 5 minut na rozmowę z Rodzicem

Diagnoza logopedyczna

Obejmuje ona 2-3 spotkania: wywiad z rodzicami, zbadanie sprawności narządów artykulacyjnych, ocena sprawności czynności fizjologicznych (oddychania, połykania, żucia), określenie poziomu rozwoju poznawczego dziecka, sposobu jego komunikacji i rozwoju systemu językowego.

Podczas spotkań diagnostycznych mogę poprosić o wykonanie specjalistycznych badań potrzebnych do postawienia rzetelnej diagnozy. Na prośbę rodzica, diagnoza kończy się wystawieniem pisemnej opinii na temat dziecka (koszt 70zł)