Konsultacja logopedyczna dzieci160zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna160zł / 60 minut
Diagnoza logopedyczna
(Liczba wizyt uzależniona jest od indywidualnych potrzeb Dziecka.
Na postawienie rzetelnej diagnozy zazwyczaj potrzeba 2-3 spotkań)
160zł / 60 minut
Terapia logopedyczna
(50 minut zajęć, 5 minut na rozmowę z Rodzicem)
120zł / 55 minut
Wystawienie pisemnej opinii70zł